Handelsbetingelser

I det følgende vil LinkBlitz.dk blive omtalt som enten “Seo Service” eller “virksomheden”, da denne er ejet af Seo Service®.

1. Salgsbetingelser

1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler angående levering af markedsføring fra Seo Service, CVR-nummer 37425389.

2. Aftalegrundlag

2.1  Betingelserne udgør sammen med Seo Services´ tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Seo Services´ salg og levering af markedsføring til kunden.

2.2  Alt online markedsføring, leveres i form af et abonnement med en tidsperiode beskrevet i ordrebekræftelsen eller tilbuddet. Abonnementet afsluttes automatisk efter fuldført arbejde, med mindre andet aftales.

2.3  Alt fysisk og digitalt markedsføring leveres efter kundens godkendelse af aftalen, med aftalte pris i ordrebekræftelsen eller tilbud. Skal der her efter, fra kundens side, laves rettelser i services, da gives nyt tilbud på rettelser.

3. Serviceydelser

3.1  Kunden skal give Seo Service adgang til oplysninger, i det omfang det er nødvendigt for at levere serviceydelsen.

3.2  Seo Service er ikke ansvarlig for, nedbrud på kundens server, hjemmeside, eller andre forhold der gør at virksomheden ikke kan levere den aftalte ordre.

3.3  Ved aftalens indgåelse giver kunden Seo Service fuldmagt til at foretageændringer på kundens hjemmeside, i det omfang det er nødvendigt for at levere serviceydelsen, i henhold til aftalen.

3.4  Alt materiale udviklet til kunden, eges af kunden også efter samarbejdets ophør.

3.5  Seo Service foretager ikke ændringer, der er tiltænkt som værende skadelige eller misvisende.

3.6 Vedr. Linkbuilding – Antal domæner – Når vi f.eks. laver 50 links, så kommer de ikke altid fra 50 domæner, men fra 10-15 domæner – da der ofte laves flere links fra hvert domæne. Mens der i andre tilfælde er tale om 50 domæner v/ 50 links. Spørg inden køb.

3.7 Der kan fra Seo Services side kun keveres dokumentation i form af Linkbuilding Rapport, hvis der kræves ekstra dokumentation for andre services, da skal dette fremføres for Seo Service inden aftalens start.

3.8 Ved SEO/Linkbuilding abonnement, kan der her aftales specielle ønsker og behov – eventuelt og abonnement for flere hjemmesider på ét abonnement. Dette aftales inden opstart.

4. Pris og betaling

4.1  Prisen for vores service følger Seo Service gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Seo Servicen bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2  Kunden skal betale alle fakturaer for levering af markedsføring med betalingsbetingelse 8 dage netto, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4.3  Med mindre andet aftales, da betales det fulde beløb på faktura, inden arbejdet påbegyndes.

4.4  Betaling – Nordjyske Bank – Seo Service – Reg. nr. 7444 og konto nr. 1396277

International transfers please use IBAN no. DK7274440001396277 and SWIFT (BIC) no. NRSBDK24

5. Forsinket betaling

5.1 Hvis kunden undlader at betale en faktura rettidigt, af årsager, som Seo Service er uden ansvar for, har Seo Service ret til at pålægge et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Ydermere vil der påløbe renter på 1,5% p.a.

5.2 Alle udgifter i forbindelse med inddrivelse af gæld afholdes af kunden.

Såfremt gæld ikke indbetales senest 10 dage fra tredie rykker dato, så overgives sagen til retslig inkasso, hvorved der påløber yderligere omkostninger.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1  Seo Services´ tilbud er gældende i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Seo Service i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for virksomheden, medmindre virksomheden meddeler kunden andet.

6.2  Kunden kan sende ordrer på ydelser til Seo Service skriftligt eller bestille mundtligt. Eller som her på Linkblitz.dk via webshop. Alle ordretyper er bindende.

6.3  Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden virksomhedens skriftlige accept via mail.

7. Levering

7.1  Virksomheden leverer serviceydelser løbende i den, i ordrebekræftelsen, angivne periode.

8. Opsigelse og fortrydelse

8.1  Når der er afgivet en skriftlig accept på ordrebekræftelse, kan ordren normalt ikke fortrydes.

8.2 Vil man alligevel have stoppet en Service, da skal man meddele dette skriftligt via mail, og denne stopper ikke før der er kommet en accept via mail fra Seo Service.

8.3 Ved køb af en abonnements ydelse, da betales der forud i den gældende periode. Abonnementet fornyes automatisk efter denne periode, med mindre abonnemnetet opsiges via e-mail eller telefon, senest 1 måned før udløb. 

8.4 Ved en fortrudt køb/-Service, da betaler man Seo Service den pris, som det eksakte stykke arbejde, der er lavet indtil dette punkt, dog minimum 50% af den aftale pris i tilbud. Prisen vil blive beregnet på timebasis a kr. 675,- ekskl. moms.

9. Forbehold

9.1  Der tages forbehold for ændringer uden varsel – såsom trykfejl, pris- og kursændringer, samt ændringer i produktets specifikationer.

9.2  Seo Service tager forbehold for ændringer i ydelser, i forhold til at kunne følge søgemaskinerne Google, Yahoo og Bing’s retningslinjer. Såfremt noget ekskluderes fra pakkerne, da erstattes det med noget tilsvarende.

9.3 Seo Service tager forbehold for ændringer i tidspunkt for levering af ydelsen, dette indbefatter bl.a. tidsforbrug eller links, i forhold til at kunne levere det lovede. Såfremt dette er med til at fremme søgeoptimeringsprocessen i den angivne leveringsperiode.

9.4 Der tages forbehold for, at artikler, links mm. som er lavet på domæner – kan forsvinde, hvis domænets administrator lukker domænet ned, eller på anden måde ændrer eller sletter links eller/og artikler, som er lavet af Seo Service. Kunden må også selv tage backup af eventuelle artikler, som er lavet til kunden.

10. Gældende lov og regler

10.1  Gældende lov. Parternes samarbejde er i alle henseender underlagt dansk ret.

10.2  Tvist. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere